Rzemieślnik oleskiego Cechu ,, Starszy Cechu’’

 

Głosujmy na przedstawiciela Rzemiosła do Rady Powiatu w Oleśnie.

 

Perła Powiatu Oleskiego 2018

 

Artur Kniejski – firma CRK MANAGMENT - to kolejny rzemieślnik oleskiego Cechu, który  otrzymuje prestiżową nagrodę Starosty oleskiego   kategoria:  ,, Menedżer Roku’’- 2018   -  gratulacje

 

 

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy oleskich rzemieślników

 

 

Rzemieślnicy z oleskiego Cechu przebywali na wyjeździe integracyjno - szkoleniowym w Bieszczadach od 5.10. do 7.10.2018r.

 

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2018/2019 w ZSZ Olesno

 

 

Z tej okazji życzymy nauczycielom oraz uczniom pomyślnego roku, zrealizowania wszystkich wyznaczonych planów i marzeń. 
Rodzicom – dobrej, owocnej współpracy ze szkołą  i Cechem, oraz wielu sukcesów Państwa dzieci. 
Pracodawcom - samych pojętnych i pracowitych uczniów, dla których praca będzie również źródłem satysfakcji.

 

Wycieczka - Bieszczady 2018

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie informuje o organizacji wycieczki 3-dniowej (piątek, sobota, niedziela) w Bieszczady w dniach  5 - 7 października 2018 r.  Koszt wycieczki 560 zł na osobę.  Do 16 lipca 2018 r. należy poinformować biuro Cechu o udziale w wycieczce. Wymagana jest odpowiednia ilość uczestników , aby wycieczka doszła do skutku.   Program wycieczki