XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu -2019

W dniu 20 maja 2019 r. miał miejsce XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu, podczas którego został wybrany Pan Tadeusz Staruch na kolejną, sześcioletnią kadencję na stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu. Podczas uroczystości Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego oraz Kapituła Izby Rzemieślniczej w Opolu nadawała odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym "Szablą Kilińskiego" Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.

zobacz zdjęcia>>>

czytaja więcj

 

Życzenia Świąteczne

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Oleskiego Cechu 19.03.2019r

Tradycyjnie od lat w dniu  Św. Józefa – patrona rzemieślników 19 marca  2019r. o godz.12.00 w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele  Św. Anny. W mszy uczestniczył Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

czytaja więcj

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z     & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie  członków Cechu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z  & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 19.marca.2019r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św.Anny w Oleśnie.

czytaj więcej

 

LISTA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH – AKTUALIZACJA-2019

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności , możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte do oleskiego Cechu  w 2018r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.