BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców – baza danych o odpadach

BDO to baza danych o odpadach. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr dostępny jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wpisu do niego powinni dokonać prawie wszyscy przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku obowiązkowa jest rejestracja w BDO ...

czytaj więcej>>>

 

Perły Powiatu Oleskiego 2019 rozdane – nasi członkowie oleskiego Cechu wśród nagrodzonych

14 listopada 2019 r. podczas XI Forum Ekonomicznego Kooperacja, Starosta Oleski Roland Fabianek wręczył „Perły Powiatu Oleskiego” doroczne nagrody gospodarcze.  „Czarną Perłę Powiatu Oleskiego” za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego otrzymał Alojzy Bardorz Starszy Cechu Rzemiosł Róznych i M.P w Oleśnie i członek naszego Cechu Radosław Gliński  szef firmy Elektromatik Sp. z o.o. ze Starego Olesna. – perła w kategorii produkt/ usługa rokuczytaj więcej>>>

 

Wyjazd integracyjno szkoleniowy oleskich rzemieślników

Grupa 44 rzemieślników i sympatyków   oleskiego Cechu przebywała  na wyjeździe integracyjno - szkoleniowym w Budapeszcie w dniach 4-6 Października 2019r.


 

Ogólnopolski tydzień kariery zawodowej

W ramach Ogólnopolskiego tygodnia kariery, 24 października, w oleskim MDK odbyły się prelekcje dla klas VIII szkół podstawowy, Powiatu Oleskiego. Hasło wydarzenia to: Pasja, profesja, Powołanie. Jedną z prezentacji prowadził również kierownik Cechu, ukazując korzyści z wyboru kształcenia zawodowego.
Natomiast jeden z członków naszego Cechu, Pan Radosław Gliński, dyrektor firmy NESTRO, w swoim wystąpieniu przedstawił młodym jak istotne jest rozwijanie swoich pasji i łączenie ich z pracą. 
Dodatkowo swoje przemówienie miał Pan Grzegorz Czudaj z firmy KLEAR i Pani Kurpiel, przedstawiciel firmy ORAS.


 

 

Nekrolog