Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z     & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 19.marca.2020r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św.Anny w Oleśnie.

czytaj więcej

 

Lista Zakładów Rzemieślniczych - aktualizacja 1.03.2020 r.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności , możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte  i skreślone z oleskiego Cechu  w 2020r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.

 

Spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Tradycją oleskiego Cechu   jest coroczne  spotkanie w styczniu  emerytowanych rzemieślników i pracowników biura Cechu. W tym roku spotkanie odbyło się 16 stycznia 2020r. W spotkaniu uczestniczyła  liczna grupa emerytów. Gości serdecznie przywitał starszy cechu Alojzy Bardorz, podstarszy Manfred Szropa i kierownik biura Cechu Paweł Miozga , którzy złożyli  życzenia.  W trakcie spotkania poinformowano seniorów o bieżących sprawach Cechu . W  wspólnym śpiewaniu kolęd uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. Solistki to uczennice klas I Szkoły Branżowej ZSZ Olesno, które odbywają praktyki w zakładach fryzjerskich pana  Huberta Brodackiego i pani Renaty Buczek.  Seniorzy w spotkaniu pokoleniowym mile wspominali  czasy swej aktywności w oleskim Cechu. Pracownicy Biura Cechu przygotowali poczęstunek .

 

Życzenia Świąteczne - Boże Narodzenie

 

 

Spotkanie z Św. Mikołajem w oleskim Cechu- 7 grudnia 2019

Tradycją jest ze 7 grudnia  2019r.  do Cechu w Oleśnie zawitał Św. Mikołaj, który przywiózł  85 paczek dla dzieci rzemieślników  zrzeszonych w oleskim Cechu. Co roku Mikołaj przywozi więcej paczek. Była zabawa, którą uświetnił  zespół muzyczny p. Rataja z Wysokiej naszego rzemieślnika – branży stolarskiej.  Pracownicy Biura Cechu przygotowali dekoracje sali i poczęstunek.  W uroczystości swoją obecnością zaszczycił  Starszy Cechu Alojzy Bardorz, kierownik biura cechu Paweł Miozga,  i pani Małgorzata Neuman. Mikołaja witała spora grupa  Rodziców wraz z dziećmi. Mikołajem corocznie opiekuje  się  nasz rzemieślnik Johann Klohs -mechanik z Ligoty Oleskiej.