Zarząd Cechu wybrany 2017


Starszy Cechu Pan Bardorz Alojzy

 

Podstarszy Cechu

Szropa Manfred

II Podstarszy Cechu

Blaszczok Gerard

 

Sekretarz Skarbnik Opiekun Młodzieży
Bartyla Edward
Sklorz Franciszek Bartyla Ginter

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Kiszel Joachim
Brodacki Hubert

 

 

KOMISJA   REWIZYJNA
SĄD CECHOWY
Wengel Rajmund przewodniczący        
Bondza Rudolf
przewodniczący
Brzenska Rafał członek Gajdecka Edmund członek
Kiełbus Jarosław członek Kulesa Franciszek
członek