Pismo o rezygnacji lub likwidacji zakładu

plik do pobrania w pdf i doc

Pismo o rezygnacji lub likwidacji zakładu

 

 

 

 

Olesno, dn.  ....................................

...................................................

(pieczęć   zakładu)

 

 

DO  CECHU  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I  MAŁEJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W    OLEŚNIE

 


Informuję, że  z  dniem  ................................ ,  został   zlikwidowany

Zakład  prowadzony  przeze  mnie  / rezygnuję  z  przynależności  do  tutejszego  Cechu.*

 


.......................................................

*  niepotrzebne  skreślić                                                                                  (podpis)

 

 

 

Odnotować :

1. Rejestr  zakładów z podziałem na  gminy.

2. Wykaz  zakładów.

3. Lista  osobowa.

4. Teczka  osobowa.

5. Komputer :

- kartoteka osobowa

- Firmy-rzemiosła

- Firmy

- Uprawnienia

- Kwalifikacje  zawodowe