OŚRODEK SZKOLENIOWY RZEMIOSŁA

organizuje następujące kursy:

 

1. KURSY PEDAGOGICZNE - dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu.


2. SZKOLENIA BHP - okresowe szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników   zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


3. KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW         CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH.


4. KURSY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.


Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się minimum 10 osób.

Dodatkowych informacji i zapisy na poszczególne kursy przyjmuje biuro Cechu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 oraz pod numerem telefonu 34 358 26 17 lub telefonem komórkowym 662 882 811.