INFORMACJA   DLA   UCZNIÓW

 

Cech  Rzemiosł  Różnych  i  Małej  Przedsiębiorczości  w  Oleśnie  pomoże uczniom  kończącym   naukę  w  gimnazjum, na  zdobycie  awodu,który w  przyszłości  zapewni   podjęcie  pracy  i   atrakcyjne wynagrodzenie,  kraju i  za  granicą.Rzemieślnicy  zrzeszeni  w  naszym  Cechu, szkolą w  następujących zawodach : blacharz  samochodowy,  cieśla,  cukiernik,  dekarz, elektromechanik  pojazdów  samochodowych,  elektryk, fryzjer, lakiernik, malarz-tapeciarz,  mechanik  pojazdów  samochodowych, monter- elektronik,  murarz, piekarz,   stolarz,  tapicer,  technolog wykończeniowych  w  budownictwie.

W  celu  podpisania  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego   należy   zgłosić  się  do  biura  Cechu, które   wskaże  zakłady   szkolące  uczniów   w danym   zawodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORZYŚCI   Z  NAUCZANIA  PRAKTYCZNEGO   W  RZEMIOŚLE :

 

1.  Zdobycie  umiejętności  praktycznych  ,  zgodnie  z  zainteresowaniem 

     i  uzdolnieniem  ucznia.

2.  Nauka  praktyczna  odbywa  się  w  warunkach  rzeczywistej  pracy .

3. Pozwala  poznać   nowe  maszyny, urządzenia  i   technologie 

    wprowadzane   przez  rzemieślnika.

4. Zdobyć  umiejętności   prowadzenia  własnego   zakładu  i 

    wykonywać   usługi  na  zlecenie  klienta.

5. Otrzymać, w  ramach  praktycznej  nauki  zawodu -  wynagrodzenie 

     za  pracę .    

SZCZEGÓŁOWYCH   INFORMACJI   UDZIELA 

BIURO  CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH  I  M.P   

ul. Wolności  8/10   46-300  OLESNO

Telefon   :  34 358 26 17         e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it