EGZAMINY   CZELADNICZE  I   MISTRZOWSKIE


1.    DO  EGZAMINU   CZELADNICZYGO  Izba Rzemieślnicza  dopuszcza osobę , która  spełnia jeden  z  warunków :
- ukończy naukę  zawodu  oraz  szkołę  zawodową , kurs  lub  jest  przygotowana  pod  względem teoretycznym przez  pracodawcę,
-  ukończyła  gimnazjum oraz ma dwu  lub   trzy letni  staż  pracy  w  zawodzie,  w  którym  zdaje  egzamin,
-  ukończyła   szkołę  ponadgimnazjalną lub   ponadpodstawową  , prowadzącą  kształcenie  zawodowe  o kierunku związanym  z  zawodem,  w  którym  zdaje  egzamin,
-  posiada  tytuł  zawodowy    w  zawodzie  pokrewnym  w  którym  zdaje  egzamin  oraz  po  uzyskaniu  tytułu półroczny  staż  w  zawodzie,  w  którym  zdaje  egzamin.

2.     DO  EGZAMINU  MISTRZOWSKIEGO  Izba  Rzemieślnicza  dopuszcza  osobę, która  spełnia jeden  z  warunków :

-   posiada  tytuł    czeladnika lub  równorzędny  w  zawodzie, w  którym  zdaje  egzamin  i  po  uzyskania  tytułu ma  co najmniej  3  letni  staż  w  tym  zawodzie,  lub  łącznie  6  letni  staż  oraz  ukończoną  szkołę   ponadgimnazjalną,
-  przez  okres  6  lat w  ramach  samodzielnie  prowadzonej   działalności  gospodarczej  wykonywała  zawód, w  którym  zdaje  egzamin,
-  posiada  tytuł  czeladnika  w  zawodzie  wchodzącym w  zakres  zawodu  i  po  uzyskaniu  tytułu  ma  3  letni staż  pracy,  oraz     ukończoną  szkołę   ponadgimnazjalną,
-  posiada  tytuł  mistrza w  zawodzie  wchodzącym w  zakres  zawodu , w  którym  zdaje  egzamin  i po  uzyskaniu tytułu  mistrza  ma  roczny   staż  pracy  w  zawodzie  oraz  ma  ukończoną  szkołę  ponadgimnazjalną,
-  posiada  dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  na  kierunku  wchodzącym  w  zakres  zawodu  , w  którym zdaje  egzamin  i  po  uzyskaniu  tytułu  zawodowego  co  najmniej  roczny  staż  pracy  w  tym zawodzie.

W  celu  dopuszczenia  do   egzaminu  należy  złożyć   za  pośrednictwem  Cechu   wniosek  o  dopuszczenie  do egzaminu,  do  którego  dołączyć    należy   niezbędne  dokumenty    oraz    dokonać    opłaty  za  egzamin.


Szczegółowych  informacji  udziela  biuro  Cechu  lub  Izby  Rzemieślniczej strona  www.izbarzem.opole.pl