Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.

czytaj więcej

 

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju, trwają ostatnie prace nad możliwością zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym .

 

czytaj więcej

 

Zawody wędkarskie o puchar ,,Starszego Cechu’’

Zarząd  Koła  PZW  ,, RZEMIEŚLNIK’’    przy Cechu rzemiosł Różnych w Oleśnie  zorganizował   Zawody Wędkarskie   -  o puchar ,,Starszego Cechu’’ 23.08.2020 r. na akwenie  wodnym w Wędryni.

 


 

VI Regionalne Zawody Dekarskie - Chudoba - 2020

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi  ,,Dla Chudoby’’ zorganizowało  VI  - Regionalne Zawody Dekarskie  05.09.2020r. Oleski Cech Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie patronował  tej imprezie.

 

Walne Zgromadzenie Członków Oleskiego Cechu 18.09.2020

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników. Walne w tym roku odbyło się w zmienionym terminie ze względu na panującą epidemię.